Optimal hälsa

Förbättra sömn, minska stress och läk snabbare.

Ökad energi

Det är kliniskt bevisat att FSM kan öka ATP nivåerna med 5-500%. 

Optimal balans

Genom att korrigera ryggens cell status så uppnår varje behandlad patient snabba och långvariga resultat.

F​requecy-specific microcurrent

Din kropp består av ca. 200 olika celler, alla med sin unika uppgift. Varje typ av cell avger också sin unika resonans. 

Det är kliniskt bevisat att FSM minskar inflammation, ökar cirkulationen, reparerar vävnad, påskyndar läkning, minskar svullnad och lindrar smärta.

FSM utvecklades i mitten av 1990-talet av dr Carolyn Mcmakin i USA, där hon rönt stora framgångar. I Europa finns det ett fåtal utbildade terapeuter. Vi har valt att utbilda oss i Tyskland, där FSM är på rask framfart.

I Sverige är vi ensamma om att tillhandahålla denna behandlingsteknik.

Genom att använda denna princip, tillämpar vi lågnivåmikroströmfrekvenser (Frequency specific microcurrent - FSM) för att stimulera, förbättra och underlätta långvarig cellulär funktion. 

Genom att förbättra den mitokondriella cellfunktionen ökar din kropps "bränsle" som kallas ATP dramatiskt, vilket leder till snabbare läkningsresultat. 

Detta icke-invasiva, smärtfria tillvägagångssätt är mycket framgångsrik vid behandling av akut och kronisk smärta - artros, idrottsskador, ryggsmärtor och andra muskel- och ledbesvär.